Chuyển tới nội dung

PhucHaGroup

Ông Phúc Hà là Giám đốc Công ty Phucha, một công ty có uy tín trong lĩnh vực bất động sản.