Bất động sản Phú Thọ tăng tốc trong năm 2022

Bất động sản Phú Thọ giai đoạn vừa qua, nhanh chóng vươn lên top đầu về trình độ phát triển trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Để “bứt phá” đi lên, Phú Thọ đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả 4 khâu đột phá là đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển du lịch và đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Nhờ triển khai hiệu quả 4 khâu đột phá ấy, Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, trong giai đoạn 2015 – 2020, 19/20 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; Quy mô kinh tế tăng 15 lần so với năm 2015.

Để tiếp tục tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế, xã hội cho giai đoạn tới, Phú Thọ đưa ra các định hướng lớn là: Tập trung thực hiện khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao vào khu cụm công nghiệp; Tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố an ninh quốc phòng.

Với những mục tiêu đề ra, thời gian tới, Phú Thọ đưa ra giải pháp tập trung huy động mức cao nhất các nguồn lực đầu tư, ưu tiên cho đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, đặc biệt là các dự án giao thông tạo liên kết giữa các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, du lịch, thông tin truyền thông. Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến năm 2025, Phú Thọ trở thành một trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ; là thành phố hiện đại, thông minh, địa chỉ hấp dẫn để mọi người đến sinh sống, làm việc và vui chơi hòa hợp với thiên nhiên.

Chính những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian vừa qua đã thúc đẩy thị trường bất động sản Phú Thọ phát triển lành mạnh. Mảnh đất “vàng” Phú Thọ đang được coi là kênh sinh lời hiệu quả hút nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

=>> Xem thêm: Dự án TNR Phong Châu

=>> Xem thêm dự án: TNR Star Cao Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *