Các thủ tục chuyển nhượng bất động sản bị thay thế, bãi bỏ

Bộ Xây dựng chính thức thay thế, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã thông tin mặc dù đã có quy định cho phép chủ đầu tư dự án bất động sản được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc, gây khó trong chuyển nhượng.

Đồng quan điểm, các chuyên gia cũng cho rằng pháp luật vẫn chưa quy định như thế nào được xem là một phần dự án được phép chuyển nhượng trong tổng thể của một dự án, hay đưa ra các tiêu chí để xác định một phần của dự án được phép đủ điều kiện chuyển nhượng.

chuyển nhượng bất động sản
Hình ảnh minh hoạ

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng sau khi tham khảo các nhà lập pháp và các chuyên gia, đã quyết định thay thế 2 thủ tục hành chính tại Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, gồm:

Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014); Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014).

Các thủ tục bị bãi bỏ trong chuyển nhượng bất động sản

Quyết định cũng bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong chuyển nhượng bất động sản tại Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2 thủ tục hành chính bãi bỏ gồm: Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư. Thủ tục Chuyển nhượng bất động sản toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Bộ Xây dựng trước đó cũng có Quyết định 835/QĐ-BXD về việc ban hành 07 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.

Thứ nhất, thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh; Thứ hai, thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh; Thứ ba, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Thứ tư, thủ tục công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Thứ năm, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Thứ sáu, thủ tục công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Thứ bảy, thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án trên địa bàn hai tỉnh trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *