Cần 220.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội 2021 – 2025

Phát triển nhà ở xã hội là một hạng mục rất quan trọng theo chính sách của từng địa phương. Bộ Xây dựng cho biết, số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương cho thấy nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 – 2025 cho đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp khoảng 294.600 căn, với tổng mức đầu tư dành cho phát triển nhà ở xã hội khoảng 220.000 tỷ đồng.

Cũng theo dự đoán về nhu cầu thực tế, trong giai đoạn 2021-2025, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp ở khu vực đô thị là khoảng 131.100 căn với tổng mức đầu tư 138.000 tỷ đồng.

Cần 220.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội 2021 - 2025
Cần 220.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội 2021 – 2025

Bộ Xây dựng đã chính thức kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gói tín dụng 65.000 tỷ đồng và cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Đề xuất của Bộ Xây Dựng phát triển nhà ở xã hội

Trong đó, gói 15.000 tỷ đồng nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và gói tín dụng 50.000 tỷ đồng theo hình thức Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại cho một số đối tượng vay ưu đãi để đầu tư, mua, thuê mua nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho công nhân, người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Đối với dự án phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, Bộ Xây dựng đề xuất, chủ đầu tư được vay để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội nếu đáp ứng một số điều kiện như: đã có quyết định chủ trương đầu tư; có đất sạch; được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Ưu tiên chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở xã hội đã và đang triển khai thực hiện nhưng bị dừng do thiếu vốn. Cụ thể là những dự án đã hoàn thành xây dựng xong phần móng; đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo phân kỳ đầu tư; các đối tượng vay của Chương trình phải đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước – Bộ Xây dựng yêu cầu. 

Trình tự thực hiện cho vay đối với dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng hướng dẫn, các chủ đầu tư có nhu cầu gửi hồ sơ đăng ký vay vốn hỗ trợ đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án. UBND cấp tỉnh rà soát, tổng hợp và lập danh mục các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đáp ứng tiêu chí xét duyệt có đề nghị vay vốn hỗ trợ và gửi về Bộ Xây dựng để được xem xét cho vay. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra, rà soát, cho ý kiến về đối tượng, điều kiện và lập danh mục các dự án để gửi Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để được xem xét cho vay. Trên cơ sở danh mục các dự án nhà ở xã hội được Bộ Xây dựng công bố, gửi tới Ngân hàng Nhà nước thì các ngân hàng thương mại có trách nhiệm thẩm định, quyết định dự án tài trợ vốn trên cơ sở quy định nội bộ của tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *