Thực trạng nhiều cơ sở ô nhiễm chậm di dời tại nội đô

Theo UBND TP. Hà Nội, nguyên nhân của việc chậm di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô vẫn còn nhiều hạn chế do vướng Luật. Chủ trương đã có từ lâu, nhưng việc tiến hành vẫn gặp rất nhiều trở ngại.

Từ tháng 4/2015, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1619/QÐ-UBND nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tiến độ thực hiện di dời các nhà máy diễn ra ì ạch, trong khi đó, mật độ dân số và chất lượng không khí ngày càng trở nên báo động.

Chỉ 1 trong 14 cơ sở chậm di dời chuyển đổi được
Chỉ 1 trong 14 cơ sở chậm di dời chuyển đổi được

Thực trạng chậm di dời của nhiều cơ sở tại nội thành

Chỉ tính riêng trên địa bàn Quận Đống Đa. Ngày 23/1/2015, UBND Quận Đống Đa đã báo cáo kiến nghị TP. Hà Nội di dời 14 cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay danh mục trên vẫn chưa được phê duyệt công bố.

Đến ngày, ngày 15/5/2020, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 875/UBND-TNMT về việc rà soát, lập danh mục các cơ sở nhà, đất không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị và các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị.

Theo báo cáo này trong tổng số 14 cơ sở đã đề xuất di dời trên địa bàn quận Đống Đa (chưa công bố danh sách) hiện có 01 cơ sở đã chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án xây dựng nhà cao tầng thương mại là trường hợp của Công ty In và văn hóa phẩm tại địa chỉ số 83 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa. Còn lại có 05 cơ sở đang tạm dừng sản xuất và 08 cơ sở đang hoạt động.

Được biết, đến ngày 06/10/2020, Tổ công tác liên ngành của Hà Nội đã làm việc tại quận Đống Đa về nội dung trên. Tại cuộc làm việc, Tổ công tác liên ngành của Hà Nội đã nhận định nguyên nhân khiến danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Đống Đa chưa được phê duyệt, công bố là do trong quá trình triển khai, về cơ chế, chính sách áp dụng có nhiều thay đổi, bất cập; dẫn đến tiến độ xử lý, chậm di dời, khó khăn trong việc xác định tiêu chí, thẩm quyền để đảm bảo đúng đối tượng đưa vào danh mục đề xuất di dời.

Theo UBND TP. Hà Nội, đơn vị này đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các Sở ban ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo danh mục các cơ sở chậm di dời không phù hợp quy hoạch xây dựng ra khỏi khu vực nội thành.

Bên cạnh đó, cũng theo UBND TP. Hà Nội hiện Hà Nội báo cáo các Bộ, ngành thi hành Luật Thủ đô giải quyết các kiến nghị tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh sau khi xác định rõ tiêu chí, thẩm quyền và kết quả rà soát lại danh mục để đảm bảo đúng đối tượng thì UBND sẽ trình HĐND Thành phố xin ý kiến thống nhất trước khi phê duyệt danh mục di dời các cơ sở không phù hợp với quy hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *